Nowości i wydarzeniaUsługi

MLDS
Doradztwo Strategiczne

Usługi

MLDS oferuje usługi doradcze i szkoleniowe. Nasi trenerzy i konsultanci mają szerokie doświadczenie w różnych branżach i projektach.

Usługi szkoleniowe

Oferujemy zarówno szkolenia mające na celu podnoszenie umiejętności indywidualnych Państwa pracowników jak i poprawiających efektywność całych zespołów.

Szkolenia miękkie:

- sztuka prezentacji;

- efektywne zarządzanie czasem.

 

Bloki szkoleniowe:

prowadzenie szkoleń:

                - analiza potrzeb szkoleniowych

                - dobór formy szkolenia do tematu i uczestników

                - proces uczenia się

                - przygotowanie szkolenia

                - sztuka prezentacji

                - szkolenie próbne

                - sesja uwag

Usługi doradcze:

- przygotowanie biznes planu

- zmiana struktury organizacyjnej

- analizy rynkowe

- projekty organizacyjne


Kontakt:
ml(at)doradztwostrategiczne.org
+48 660 731 577


 
Nowości i wydarzeniaUsługi